Privacy- en cookieverklaring

Jouw privacy is voor Endeavour Heroes (verder: wij, ons) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de toepasselijke wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) en de Uitvoeringswet van de AVG (verder: UAVG). 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel. Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring vermeld. 

Welke begrippen worden er in deze privacyverklaring gebruikt? 

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder: 

 • Je/jij/jou(w): de persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken;
 • Persoonsgegeven: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en/of naar jou te herleiden is, zoals                                                   identificatiegegevens, financiële gegevens en gegevens over jouw apparaten en online gedrag; 
 • Verwerking/verwerkt: iedere handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals opslaan, verzamelen, ordenen, bewerken, gebruiken, raadplegen en wissen.

Ten aanzien van de verder gehanteerde begrippen, houden wij de definities van de AVG aan. De definities staan in artikel 4 van de AVG.

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • Personen van wie wij in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens verwerken;
 • Personen die bij ons solliciteren;
 • Personen met wie wij een overeenkomst hebben (dit kan ook een arbeidsovereenkomst zijn);
 • Personen die onze website bezoeken;
 • Personen die onze nieuwsbrief ontvangen;
 • Personen die onze kennisdocumenten aanvragen;
 • Personen die contact met ons hebben per e-mail, telefoon of via het contactformulier op onze website;
 • Personen die anderszins contact met ons opnemen of van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken.

Op basis van welke grondslagen uit de AVG en voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende grondslagen:

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent of het op jouw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 • Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • Wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
 • Wanneer jij toestemming hebt gegeven.

Welke persoonsgegevens kunnen wij van jou verwerken?

Persoonlijke gegevens:

 • Voornamen, roepnaam, achternaam
 • (Zakelijk) Adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto

Legitimatiegegevens:

 • Alle gegevens zichtbaar op een legitimatiebewijs, inclusief BSN-nummer

Partnergegevens:

 • Voor- en achternaam

Financiële gegevens:

 • Alle gegevens om te kunnen verlonen
 • Alle gegevens om te kunnen betalen of een betaling te kunnen ontvangen
 • IBAN-nummer
 • Vangnet
 • No-riskpolis
 • Regresrecht

Gegevens met betrekking tot sollicitatie, het dienstverband / beroepsgerelateerde gegevens:

 • Strafrechtelijke gegevens (VOG) – document
 • Arbeidsovereenkomst
 • Functioneren en beoordelen
 • Verslagen functioneringsgesprekken
 • Verslagen coachingsgesprekken
 • Gegevens met betrekking tot ziekte en verzuim
 • Opleidingen
 • Gegevens op het CV
 • Gegevens in de sollicitatiebrief

Overig

 • IP-adressen

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Om gevraagde diensten te kunnen verlenen of een overeenkomst met jou uit te voeren.
Voor het verrichten van onze dienstverlening of het uitvoeren van een overeenkomst kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Voornamen, roepnaam, achternaam
 • Geslacht
 • (Zakelijk) Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Alle gegevens om te kunnen betalen of een betaling te kunnen ontvangen, waaronder het
 • IBAN-nummer
 • IP-adres


Indien jij solliciteert of werkzaamheden gaat verrichten voor Endeavour Heroes (op basis van een arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht of anderszins) kunnen wij naast het bovengenoemde ook de volgende gegevens verwerken:

 • Geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Legitimatiegegevens
 • Financiële gegevens (alleen bij dienstverband)
 • Partnergegevens (alleen bij dienstverband)
 • Gegevens met betrekking tot sollicitatie, het dienstverband / beroepsgerelateerde gegevens:
  • Strafrechtelijke gegevens (VOG) – document (alleen bij dienstverband)
  • Arbeidsovereenkomst (alleen bij dienstverband)
  • Functioneren en beoordelen (alleen bij dienstverband)
  • Verslagen functioneringsgesprekken (alleen bij dienstverband)
  • Verslagen coachingsgesprekken (alleen bij dienstverband)
  • Gegevens met betrekking tot ziekte en verzuim (alleen bij dienstverband)
  • Opleidingen
  • Gegevens op het CV
  • Gegevens in de sollicitatiebrief

 

De grondslagen voor dit doel zijn: overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen, toestemming.

Wij bewaren jouw contactgegevens zolang dat nodig is voor het verrichten van de dienstverlening of het uitvoeren van de overeenkomst. Op grond van (belasting)wetgeving zijn wij verplicht financiële gegevens 7 jaar te bewaren.

Als je bij ons solliciteert worden jouw gegevens voor de duur van één jaar in onze systemen bewaard. Na afloop van die termijn vernietigen wij jouw persoonsgegevens.

Om nieuwsbrieven/e-mails te verzenden.
Wij versturen e-mail berichten met daarin nieuws, tips en informatie over onze producten en diensten. Voor het versturen van deze mailings verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • IP-adres

De grondslag voor dit doel is: toestemming.

Het abonnement op onze mailings kun je op ieder moment opzeggen. Iedere e-mail bevat een afmeldlink. Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot uiterlijk één maand nadat je je hebt uitgeschreven.


Om contact met jou te onderhouden of jouw vragen te beantwoorden.
Als je contact met ons opneemt door het contactformulier op onze website in te vullen, te bellen of te e-mailen, kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


De grondslagen voor dit doel zijn: overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen, toestemming.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om contact met jou te onderhouden. Na afloop van het laatste contact bewaren wij jouw persoonsgegevens nog voor een periode van 12 maanden.


Om statistieken bij te houden
Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf. Met deze statistieken verbeteren wij ons bedrijf om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • IP-adres
 • Geslacht
 • E-mailadres

De grondslagen voor dit doel zijn: gerechtvaardigde belangen, toestemming.

Wij bewaren deze informatie, voor één jaar. Na deze termijn kunnen wij de gegevens anonimiseren, zodat het geen persoonsgegevens meer zijn in de zin van de AVG. Anonieme statistische gegevens kunnen wij langer bewaren.

Om een profiel over jou op te stellen.
Wij kunnen jouw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen, zodat de informatie die we je eventueel toesturen beter op jou is afgestemd. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres


De grondslag voor dit doel is: toestemming.


Om gerichte advertenties te kunnen tonen.
Ons bedrijf vertoont advertenties. Wij kijken of mensen deze leuk vinden, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

De grondslagen voor dit doel zijn: gerechtvaardigde belangen, toestemming. Wij bewaren de gegevens 12 maanden.

Hiervoor zijn verschillende doelen genoemd waarvoor wij persoonsgegevens van jou kunnen verwerken. Ook zijn er verschillende soorten persoonsgegevens genoemd die wij van jou kunnen verwerken. Deze opsomming van persoonsgegevens betekent niet dat wij altijd om al deze persoonsgegevens vragen. Wij houden hierbij de beginselen van gegevensverwerking aan zoals bedoeld in artikel 5 AVG. Eén van die beginselen is ‘minimale gegevensverwerking’, wat inhoudt dat wij alleen de gegevens verzamelen die nodig zijn voor het specifieke doel.

Statistieken

Op onze websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op hoe derden jouw persoonsgegevens verwerken.

Bewaartermijnen

Hiervoor zijn specifieke bewaartermijnen genoemd. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden jouw persoonsgegevens vernietigd. (Wettelijke) bewaarperiodes kunnen wijzigen. De genoemde bewaartermijnen gelden niet in het geval er op ons een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw elektronische apparaat (computer, laptop, tablet, smartphone) worden geplaatst wanneer jij een webpagina bezoekt. Wanneer een cookie op je elektronische apparaat wordt geplaatst, kan je apparaat worden herkend en kan informatie worden verzameld.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt.

Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie over onze website en helpen de website te verbeteren.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Statistische cookies
Deze cookies brengen het gebruik van en interactie met onze website in kaart en helpen de website te verbeteren.

Tracking/marketing cookies
Deze cookies stellen ons in staat om jouw gedrag op onze websites en op internet te volgen. Op basis hiervan kunnen wij je op jou afgestemde berichten tonen.

 

Cookies toestaan, wijzigen of verwijderen

Sommige cookies verzamelen persoonsgegevens. Daarom moeten wij voor sommige cookies jouw toestemming vragen voordat de cookies worden geplaatst en worden uitgelezen. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige functionaliteiten van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun cookieverklaringen.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derde partijen. Wel kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

 • Ondernemingen die deel uitmaken van de Endeavour groep;
  • bijvoorbeeld: wanneer jij bij ons solliciteert of wanneer je werkzaamheden voor ons verricht, worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan de afdeling Human Resources (HR). Deze afdeling is ondergebracht bij de besloten vennootschap Endeavour Group B.V.
 • Leveranciers en onderaannemers “verwerkers”;
  • bijvoorbeeld: loonadministrateur
 • Andere partijen zoals overheidsinstellingen, gerechten en toezichthouders die optreden als verwerkingsverantwoordelijken (geen verwerkers);
  • bijvoorbeeld: arbodienstverlener, financiële verzekeraar, pensioenuitvoerder, Immigratie- en Naturalisatiedienst, UWV.

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere (categorieën) van ontvangers, tenzij dit noodzakelijk is voor het bereiken van de in dit privacystatement genoemde doeleinden, wanneer op ons een wettelijke verplichting rust of wanneer jij hiervoor toestemming hebt gegeven.

Alle ontvangers aan wie wij de persoonsgegevens verstrekken, zijn verplicht jouw persoonsgegevens geheim te houden en goed te beveiligen. Als deze partijen worden aangemerkt als “verwerkers” in de zin van de AVG, sluiten wij met deze ontvangers verwerkersovereenkomsten.

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER)

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen binnen de EER. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, dragen wij zorg voor passende waarborgen om zo veel mogelijk te garanderen dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de geldende regelgeving binnen de EER.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Voor vragen over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of als je het vermoeden hebt dat er sprake is van misbruik, kun je contact met ons opnemen.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerkt hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten of het aanpassen van persoonsgegevens;
 • Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”);
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij (“het recht op dataportabiliteit”);
 • Intrekken van toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen om aanvullende informatie verzoeken om jouw identiteit te controleren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd met maximaal twee maanden om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek informeren.

Het kan zijn dat wij niet (volledig) aan jouw verzoek(en) kunnen of mogen voldoen. Als wij jouw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen, zullen wij jou hierover informeren.

Klacht indienen

Als je een klacht in wilt dienen over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je een e-mail sturen naar info@endeavourheroes.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je. Als onze klachtenbehandeling niet tot het gewenste resultaat leidt, kun je jouw klacht indienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Wij hebben een FG aangesteld die verantwoordelijk is voor de privacy binnen de Endeavour groep. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Fenna Brouwer en is bereikbaar per e-mail op fenna.brouwer@endeavour.nl en per telefoon op +31 (0) 727 1077 voor al jouw privacygerelateerde vragen en verzoeken.

Contactgegevens

Koplopers B.V. is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit zijn onze gegevens:

Endeavour Heroes (voorheen Online Koplopers)
Phoenixstraat 4
2011KC Haarlem
E-mailadres: info@endeavourheroes.nl
Telefoon: +31 (0)023 302 01 06
KvK nummer: 73900354

***

Wij wijzigingen deze privacyverklaring van tijd tot tijd. Deze versie is van: 24 januari 2022.(0)23 727 1077